b08leioa

B08 Leioako Berritzegunearen Bloga

Posts Tagged ‘proiektuak’

STEAM proiektuen deialdia

Posted by pilaretxebarria on apirila 11, 2018


Aste Santua baino lehen, 2018-03-19an, proiektuen deialdia atera da eta apirilaren 19an bukazten da aurkezteko epea. Aurten, orain arte “Zientzia proiektuak” izenpean kokatu den deialdia beste izen batekin datorkigu: STEAM proiektuak (Science,Technology, Engineering,  Arts, Maths), arlo guztien arteko lotura bultzatu nahi dutenak, testuinguru aplikagarriagoen bila.
Proiektu hauen helburu nagusia zera da: Ikasleengan, pentsamendu zientifiko, teknologiko, artistiko eta matematikoaren kultura suspertzea, erabakiak hartzeko orduan, ebidentzietan oinarritutako arrazoimena erabil dezaten, arazoak ebatziz (Proiektuetan oinarritutako irakakuntzan) eta lan kooperatiboaren bidez.
Baldintzak:
 • Ikastetxe bakoitzak proiektu bakar bat
 • Proiektuak bi STEAM konpetentzia, gutxienez, lantzea
 • Proiektuek testuingururatuta egon behar dute eta arazo-egoera edo erronka batean oinarri gisa
 • Printzipio batzuek bete behar dituzte, behintzat, arlo integratuak, ikerketan oinarria izatzea,  genero-ikuspegia kontutan hartzea eta bokazio zientifikoak bultzatzea.
4 modalitate:
 • Ikerketa zientifikoak eta teknologikoak (zientzia-hezkuntza, e-bug, zientzia-azoka, robotika…)
 • Matematika, zientzia edo teknologia artearekin edo sormenarekin batera
 • Proiektuak on line, ardatza ikerketa bat izanik
 • Ingurumena eta jasangarritasuna lantzen dutenak
Berritzegune Nagusikideek, informazio zehatzagoa emateko asmoz, Sites bat prestatu digute. Web-orri honetan deialdian dauden proiektu-modalitatea mota desberdinak azaltzen dira (Zientzia-hezkuntza, robotika, Lanbsland, Nanoeduca…). Eskertzen da benetan dena eskura izatea.
Animatu! ziur jada halako ikerketak egiten ari zarete zuen ikasgeletan!!!

Posted in Deialdiak, Informazioak | Laburpen hitzak: , , , , | Leave a Comment »

Berriro martxan Eskolen arteko Lankidetza Proiektuak

Posted by pilaretxebarria on urria 6, 2016


 theme.kaioa.logo.alt
Aurten ere Berritzegune Nagusiak “Eskolen arteko Lankidetza Proiektuak” ekimena luzatzen digu. Hau Hezkuntzatik DBHra parte hartzeko aukera dugu proiektu desberdinetan, aproposak konpetentzia ugari lantzeko, bai zeharkakoak, bai arlokoak, gure ikastetxeetan bertan edo beste batuzekin bat, lankidetzan.
Proposamenak:

Posted in Baliabideak, Deialdiak | Laburpen hitzak: , | Leave a Comment »

¿QUÉ SABEN DE SU HISTORIA NUESTROS JÓVENES?

Posted by Ana Basterra Cossío on ekaina 1, 2016


uni

2016ko ekainaren 29tik uztailaren 1era Las Nieves Eraikineko Gradu Aretoa ARABAKO Campusa (Gasteiz)

Irudiaren iturria

VIOPOL  eta Euskal Unibertsitate Sistemako  ikerketa taldeek antolatuta, sinposio honek historialariak eta Lehen eta Bigarren Hezkuntzako irakasleak batzen ditu ikasgeletan transmititzen diren Historia eta, hedaduraz, Humanitate eta Gizarte Zientzietako edukiei buruz hitz egin eta eztabaidatzeko. Historiagileek normalean eskolak sozializazio prozesu eta identitate erreferentziak lortzeko berebiziko eremu bezala kontsideratu izan dute. Sinposio honetan hezkuntzak aipatutako prozesuetan duen paperaren eta gure gazteen ikaskuntza mekanismoen inguruan eztabaidatuko da; hezkuntza sistema eta beste sozializazio eremuen artean (familia, lagunak, koadrilak…) sortzen den konpetentziari buruz ere. Aukeratutako gai zabalari hurbilketa desberdin bi proposatzen duen sinposioa planteatu da. Alde batetik, hezkuntza legeria aldatzen dagoen testuinguru honetan ikasgelan Historiaren irakaskuntzan erabili daitezkeen metodologiak eta ebaluazioa landuko dira. Bestetik, curriculumaren definizioari, testu liburuei eta beste errekurtso pedagogikoei, zein hezkuntzak sozializazio prozesuan duen paperari buruzko hurbilketa teorikoagoa egiten da.

Berritzeguneetatik Unibertsiteari kolaborazioa eskaini diogu tailer bat antolatzen “Egiten ikastea” biderik onena delako.

Tailer honetan Berritzagune Nagusiko Gizarte Zientziak, Geografia eta Historia Carlos Puerta aholkularia eta Leioako Berritzeguneko Bigarren Hezkuntzako Ana Basterra aholkularia egongo gara.

Simposioa 29an, arratsaldez, hasiko da tailer batekin: ” 2020 Heziberriri begira: Ikasgelan metodologia aktiboagoa eta ebaluatzeko beste era berrirako ideiak”  Hiru orduko saio honetan hitz egingo dugu, ikasiko dugu eta, batez ere, egingo dugu.

Tailerraren edukiak:

Fuente de la imagen

Irudiaren iturria

 • Heziberri 2020: Marko pegagogiko berria eta Gizarte Zientziak, Geografia eta Historia

 • Ikasten eta irakasteko era berriak: atazak eta proiektuak

 • Ebaluatzea ekitateari begira: idiak, tresnak eta baliabideak

 • Ikasgelan lantzeko ataza bat diseinatuko dut.

Zuen zain egongo gara!!

separadora

uni

XXII SIMPOSIO DEL INSTITUTO DE HISTORIA SOCIAL VALENTÍN DE FORONDA

Fuente de la imagen

Fuente de la imagen

Del 29 de junio al 1 de julio de 2016 en el Salón de Grados del Edificio Las Nieves Campus de ÁLAVA (Vitoria-Gasteiz).

Está organizado por los grupos de investigación VIOPOL  y del Sistema Universitario Vasco.

Este simposio reúne a historiadores y a docentes de primaria y secundaria para hablar y discutir sobre los contenidos de Historia y, por extensión, de Humanidades y Ciencias Sociales que se transmiten en las aulas. Se debatirá sobre la realidad del papel de la escuela en esos procesos y sobre los mecanismos de aprendizaje de nuestros jóvenes; también sobre la competencia que se establece entre el sistema educativo y otros ámbitos de socialización (familia, amistades, cuadrilla…).

Este año se ha planteado un simposio con dos acercamientos diferentes al amplio tema elegido. Se ha organizado, por un lado, un taller práctico donde  nos acercaremos a la metodología basada en tareas para poder trabajar con el alumnado las competencias que nos marca Heziberri y a otras maneras de evaluar en el aula de Historia . Por otro lado, se realizará un acercamiento más teórico a la definición curricular, elaboración de libros de texto y otros recursos pedagógicos, así como al papel de la educación como agente de socialización.

Desde los Berritzegunes vamos a aportar nuestro granito de arena mediante la organización y puesta en marcha un taller porque no hay mejor manera que “aprender haciendo”

Como responsables de este taller estamos Carlos Puerta, asesor de Ciencias Sociales, Geografía e Historia del Berritzegune Nagusia y Ana Basterra, asesora de Secundaria en el ámbito social y lingüístico en el Berritzegune de Leioa.

El simposio comenzará el día 29 en jornada de tarde con el taller “Mirando a Heziberri 2020: Ideas para una metodología activa y una nueva forma de evaluar en el aula”. Serán tres horas donde  hablaremos, aprenderemos y, sobre todo, haremos.

Fuente de la imagen

Fuente de la imagen

Contenidos del Taller:

 • Heziberri 2020: Apuntes sobre este nuevo marco pedagógico y su repercusión en las Ciencias Sociales, Geografía e Historia

 • Nuevas formas de Enseñar y Aprender: tareas y proyectos

 • Evaluar desde la equidad: ideas, herramientas y recursos

 • Diseño de una tarea para trabajar en nuestra aula

¡¡Os esperamos!!

Posted in Informazioak, metodologia, Prestakuntza | Laburpen hitzak: , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Orientaciones para preparar las oposiciones de Secundaria

Posted by Ana Basterra Cossío on urtarrila 8, 2016


Fuente de la imagen

Gizarte-Hizkuntza eremua Bigarren Hezkuntzan

Oposaketak prestatzeko orientabideak

Nota informativa sobre la oferta pública de empleo público 2016

Dokumentua: Oposaketak prestatzeko orientabideak


Irudiaren iturria

Irudiaren iturria

 

Ezinbesteko dokumentazioa

Heziberri 2020


Aurkezpena

Sarrera

Maiz egiten diren galderak

Lehen egitasmoa

Hezkuntza eredu pedagogikoaren markoa

Oinarrizko konpetentziak

Konpetentzia eta oinarrizko konpetentziak

Sailkapena

 • Oinarrizko zehar-konpetentziak

 • Diziplina barruko oinarrizko konpetentziak

Oinarrizko konpetentzia giltzei buruzko proposamenen arteko erlazioa

Bigarren egitasmoa

Euskal Autonomia Erkidegoko curriculum Dekretuak

Glosarioa

Hirugarren egitasmoa

Euskal Hezkuntza Legerantz hurbiltzeko urratsak eman

Heziberri 2020 Planarekin lotutako dokumentuak


 leioa

Leioako Berritzeguneak  Gizarte-Hizkuntza eremuan eskaintzen duen prestakuntza


Gai bat bat antolatzeko aurkibidea

 • Gaiaren garapena eta garatuko diren edukiak zehaztu

 • Helburu didaktikoak pentsatu (kontzeptuak, prozedurak, jarrerak)

 • Ebaluazio-adierazleak edo estandarrak finkatu (kontzeptuak, prozedurak, jarrerak) Helburu didaktikoekin erlazionatuta egon behar dute

 • Erabiliko den metodología: Atazak eta proiektuak. Ikasleen aniztasunari erantzuteko metodologia

 • Erabiliko diren baliabideak

 • Ikasleen ebaluazioa

 • Landuko diren gaitasunak

 • Denboralizazioa


Fuente de la imagen

Irudiaren iturria

Nire ideiak antolatzeko lagungarria izan daitekeen dokumentua

Nire ideiak antolatuko ditut


Ikas-sekuentzia bat egitean kontuan hartu behar diren gakoak

Jarduera hauek proposatu daitezke …

 1. Aurretiko ideiak kontuan hartu

 2. Emozioak eta sentimenduak lan egiten hasi

 3. Ataza planifikatu

 4. Eredu onak eta orientabideak eman

 5. Ikas-prozesuaz hausnarketa bat egiteko geldiune bat utzi

 6. Sormena bultzatu

 7. Zirriborroak egin

 8. Egindako lana erakutsi eta zabaldu


Gehiago jakiteko

Irudiaren iturria

Gehiago jakiteko


 

 

 


 

Fuente de la imagen

Ámbito Social y Lingüístico

Nota informativa sobre la oferta pública de empleo público 2016

Acceso al documento: Orientaciones para preparar las oposiciones


Fuente de la imagen

Fuente de la imagen

Heziberri 2020 Documentación imprescindible


Presentación

Introducción

Preguntas frecuentes

Primer proyecto

Marco del modelo educativo pedagógico

Competencias básicas

Competencia y competencias básicas

Clasificación

 • Competencias básicas transversales

 • Competencias básicas disciplinares

Relación entre distintas propuestas de competencias clave o básicas

Segundo proyecto.

Decretos curriculares de la Comunidad Autónoma del País Vasco

Glosario

Tercer proyecto

Dar pasos hacia una Ley Vasca de Educación


leioa

Formación ofertada por el Berritzegune de Leioa para el ámbito social y lingüístico


Índice para organizar un tema

 • Concretar el desarrollo de un tema y los contenidos a trabajar

 • Pensar los objetivos didácticos (conceptos, procedimientos, actitudes)

 • Establecer los indicadores de evaluación o estándares evaluables (conceptos, procedimientos, actitudes) Tienen que estar relacionados con los objetivos didácticos

 • Metodología: Tareas y proyectos. Conceptos de diversidad e inclusión.

 • Recursos utilizados

 • Evaluación del alumnado

 • Competencias trabajadas

 • Temporalización

Fuente de la imagen

Fuente de la imagen


Documento que me puede ayudar a organizar mis ideas

Organizo mis ideas


Aspectos claves a tener en cuenta en las actividades

1. Tener en cuenta las ideas previas

2. Comenzar trabajando a través de emociones y sentimientos

3. Planificar la tarea

4. Proponer buenos modelos y orientaciones

5. Parar para reflexionar sobre el aprendizaje

6. Impulsar la creatividad

7. Corregir borradores

8. Exponer y difundir el trabajo realizado


Fuente de la imagen

Fuente de la imagen

Para saber más

Posted in Baliabideak, metodologia, Prestakuntza, Uncategorized | Laburpen hitzak: , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Tertulia: “La necesidad de Aprender a Aprender”

Posted by Ana Basterra Cossío on apirila 8, 2013


para-todos-la-2-450x405El pasado 4 de Abril tuve la oportunidad de participar en una tertulia sobre ” Aprender a Aprender” en el programa “Para todos La 2”  de Televisión Española. Fue una experiencia maravillosa el poder compartir ideas y reflexiones sobre la importancia del cambio metodológico en el aula.

El presentador fue Juanjo Pardo, cercano, amable y que me hizo sentir tranquila en todo momento. Además, estuvieron Carles Dorado, maestro, psicólogo y doctor en Pedagogía por La Universidad Autónoma de Barcelona y Joan Doménech, maestro y director de la escuela pública Fructuós Gelabert de Barcelona.

Dibujo

Para Saber más

Posted in Baliabideak, metodologia, Prestakuntza | Laburpen hitzak: , , , , , , , , | Leave a Comment »

Gipukoako Berriztapen Jardunaldiak 2012

Posted by pilaretxebarria on apirila 19, 2012


Berriro datorkigu urtero ospatzen den Ekimen hau. Gipuzkoako ikastetxeek beren berriztapen proiektuak aurkezten dituzte  hitzaldien bidez edo tailerrak ematen, konferentzia batzuekin ere lagunduta.

“GURE PRAKTIKAREN BIDEZ KONPETENTZIAK GARATZEN” aurtengo lelopean,  2012ko maiatzaren 10 eta 11n zehar garatuko dira Donostiako Filosofia eta Hezkuntza Zientzien Fakultateko ARETO NAGUSIAn.
Lan-ildoak, estrategia metodologikoak konpetentziak lantzeko:

 • LHn eta BHn ikasketa kooperatiboa
 • Bikoteka irakurtzen esperientzia
 • Bikoteka idazten hastapena
 • Matematika lantzeko estrategiak
 • Eskola 2.0

Programari buruzko kontsultak eta izen emateak apirilaren 24tik hasita maiatzaren 8ra arte egin ahal izango dira honako web orrian:

Gipuzkoako Hezkuntza Berriztapen proiektuen buruzko XI. Jardunaldiak

——————————————————————————————-

Bajo el lema “DESARROLLANDO COMPETENCIAS POR MEDIO DE NUESTRA PRÁCTICA” se vuelven a celebrar este curso las Jornadas de proyectos de innovación educativa de Gipuzkoa, en las toman parte centros que exponen sus experiencias y hacen talleres, acompañados de conferencias. Se desarrollarán el 20 y 21 de mayo en  el AULA MAGNA de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de Donosti, con estos temas:

 • Aprendizaje Cooperativo en Primaria y Secundaria
 •  Experiencia: Leyendo por parejas
 • Iniciación de escribiendo por parejas
 • Estrategias para trabajar Matemáticas
 • Escuela 2.0

Información e inscripciones ( del 24 de abril hasta el 8 de mayo)  en:

Gipuzkoako Hezkuntza Berriztapen proiektuen buruzko XI. Jardunaldiak

 

Posted in Deialdiak, Prestakuntza | Laburpen hitzak: , , , , | Leave a Comment »

Eskola 2.0ko III.Jardunaldia Granadan

Posted by pilaretxebarria on urria 9, 2011


Urriaren 6,7 eta 8an zehar,  ITEk bultzaturik,  ospatu da Granadan Eskola 2.0ko III.Jardunaldia. Beti bezala, halako ekimenen baliotasuna ez da bakarrik profesionalen arteko esperientziak elkartrukea, baizik eta denok ere, Sarean bitartez, beren proposamenak  ezagutzea ere bai .Zentzu honetan, denetariko dugu,  Lehen Hezkuntza,  Bigarren Hezkuntza, Ikastetxeetako antolakuntza, irakasleen prestakuntza…Birpaso bat ematea gomendatzen dizuegu, oso  komunikazio onak daudelako.

Posted in Baliabideak, Informazioak | Laburpen hitzak: , , , | Leave a Comment »

Prestakuntzako deialdiak 11-12

Posted by pilaretxebarria on maiatza 10, 2011


Prestakuntzako garaian gaude eta, hilabete honetan zehar, hainbeste deialdi interesgarri atera dira eta ea denen izenemate- epea maiatzan ere bukatzen da, beraz erne egon:

 • Prestakuntza eta berrikuntza proiektuakIkastetxe publikoak. Aukera ezin hobea ikastetxe osoa prestakuntza prozesu koodinatu batean sartzeko. Aholkularitza nahi baduzue, gurekin kontaktatu. Epea bukatzen da 27an. Laster aterako da boletinean itunpeko ikastetxekoa, adi!
 • Garatu ikastaroak, 1. deialdia ere atera da. Hemendik maiatzaren 20ra arte. Hurrengoa irailean izango da, 5etik 23ra. Aurten eskaerak on line egin ditzakegu irakaslegunearen bidez.
 • EHUko Udako ikastaroak. Unibertsitateak ere udan egiteko ikastaroak eskeintzen dizkiete. Maiatzaren 31ra arte epea dugu.
 • IRALEko 2. deialdia: A,E,F,H,I eta Q ikastorduz kanpoko  ikastaroak eta 3000, 4000, 5000 eta “R” ordu barenko ikastaroak. Maiatzaren 20ra arte.
 • Hik Hasiko Udako Topaketak: uztailaren 4, 5 eta 6an. Kasu honetan uztailan amaitzen da matrikulazio-epea. Oso interesgarriak beti bezala.
 • Leioako Berritzegunekoa:  bukatzeko, gure eskaintza ere beti irekita dago, noski ba. Hurbilagoa eta ikastetxeekin testuinguratuta. Kontaktatu gurekin!

Posted in Deialdiak, Prestakuntza | Laburpen hitzak: , , , , | Leave a Comment »

Aniztasunaren arretarekin loturiko programak

Posted by pilaretxebarria on apirila 10, 2011


Datorren ikasturtean garatzeko proiektu hauen deialdia Hezkuntza. net web-orrian atera da. Eskatzeko epea maiatzaren 4an bukatzen da. Hona hemen beren zehaztasunak:

2011-2012ko Ikastetxe publikoetako Aniztasunaren arretarekin loturiko programak

Programas ligados a la atención a la diversidad en centros públicos 2011-2012

Posted in Deialdiak | Laburpen hitzak: , , , | Leave a Comment »

Posted by b08leioa on apirila 23, 2009


“Hilabeteko Hizkuntza” proiektua Londreseko Newbury Park LHko eskolan sortu zen duela urte batzuk eta Hizkuntzetarako Europako Saria irabazi zuten 2005ean. Proiektuaren bidez eskolan dauden 40 hizkuntz inguru umeei hurbildu zaizkie eta, beste helburu batzuen artean, norberaren kultura baloratzea eta umeen eta familien autoestima igotzea lortu omen dituzte. Material ugari atera dute eta eskolako web orrian aurki dezakezue.
Mintegi batzuetan proiektuaren aurkezpena egingo da eta material horretan interesa eta laguntza behar izatekotan Loli Vazquezekin harremanetan jarri behar da.
language_month1
El proyecto “La Lengua del Mesâ€? surgió en la escuela de primaria Newbury Park School (Londres) hace varios años, consiguiendo el Premio Europeo a las Lenguas en 2005. Por medio de este proyecto se ha puesto a los alumnos y alumnas en contacto con las 40 lenguas presentes en el centro y, entre otros objetivos, han logrado mejorar la valoración de la propia cultura y reforzar la autoestima de familias y alumnado. Todo el material elaborado puede encontrarse en la web de la escuela.
Este material y su aplicabilidad en nuestros centros se presentará en varios seminarios. Aquellos que estén interesados y necesiten ayuda con el mismo deberán dirigirse a Loli Vázquez.

Posted in Baliabideak | Laburpen hitzak: , , | Leave a Comment »